Projek Inovasi Sumber Sekolah

Satu projek payung yang menggabungkan beberapa projek infrastruktur fizikal dan atas talian. Ia akan dilakukan dalam beberapa fasa mengikut keutamaan. 

Setiap fasa akan berfokuskan aras dan arah ke hadapan dalam mendigital pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Fasa 1

  1. Sistem atas talian untuk rangkaian dalaman. (local network)
    1. Sistem Komputer Pelayan Repositori Makmal Bahasa (English Language Lab Media Server)
    2. Sistem Pengurusan Perpustakaan (OPAC-ILS)
    3. Bank Digital Soalan dan Bahan Sumber Pengajaran
  2. Sistem atas talian dalam persekitaran Google Drive 
    1. Sistem Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (E-RPH)

Sistem Komputer Pelayan ICT untuk Repositori Makmal Bahasa Sekolah
(School Language Lab Media Server)
6438130.png6438130.png